מקומות בבית הכנסת בתפילות יום הכיפורים

ביה"כ המרכזי • כניסות

שלום לכולם

אנו נמצאים במצוקת מקומות, ועל כן, חוזרים ומבקשים מכל מי שלא מתכוון להיות נוכח בתפילות לעדכן באופן מיידי את הגבאים.

תודה רבה וברכת גמר חתימה טובה