תהילים לילדים בשעה 14.30..

אתי ונתן צרור • כניסות

שלום וברכה,
כל ילדי המושב מוזמנים להגיע  בשבת
, פרשת "תולדות",אצל  מש' צרור אתי ונתן,
שימו לב.. בשעה 14.30,
לקריאת תהילים משותפת.
בתוכנית:
קריאת פרקי תהילים משותפים,
דבר תורה קצר,
חידון על פרשת השבוע,
חלוקת פרסים וממתק לכולם,.כיבוד קל,
מצפות לראותכם,
בנות מש' צרור,
שבת שלום