תודה לנעמה

ישעיהו דויטש • כניסות

לנעמה היקרה

יישר כוח גדול ועצום על עבודת הקודש של חינוך והכוונה של חניכי וחניכות בני עקיבא.

במשך שנתיים יזמת טרחת והשקעת את מיטב כוחותייך הרוחניים והפיזיים והדבר ניכר היטב בשטח.

בצניעות בענווה ובמסירות הצלחת לתת דוגמא אישית למדריכים ומדריכות שימשיכו את מסלול דרך ה' שאת התנחלת להם.

בהצלחה ובס"ד בהמשך דרכך והקב"ה ישלם לך שכר פעולתך

בברכה ובהוקרה עמוקה

ישעיהו דויטש

הודעות בנושא זה