הספריה פתוחה במוצ"ש גם באוגוסט

איל קרן • כניסות

חוץ מערב ט' באב...
פתוחים עכשיו ובשאר המוצ"ש עד 22:00.
המזגן עובד...