מנחות

עוקבי הדף היומי • 7/10/2018 כניסות

עד דף מח ע "א, כתנאי..., שורה 15 מסוף העמוד.