לוח זמנים פרשת בלק

ביה"כ המרכזי • כניסות

בס"ד

השיעור לעילוי נשמת עמית איתמר ז"ל יתקיים מעתה שעה לפני תפילת מנחה קטנה ובמסגרת השיעור תהיה סעודה שלישית 

מבקשים מהחברים לשמור על השקט בזמן התפילה וקריאת התורה!

שבת  פרשת בלק

בית הכנסת המרכזי –טירת יהודה

מנחה בערב שבת

שחרית

מנחה גדולה

מנחה קטנה 

מוצאי שבת ערבית

19:37

8:30

13:30

19:27

20:31

זמני תפילות באמצע השבוע

שחרית

מנחה גדולה ביום שישי

ערבית בימים א'ג'ד'ה': 21:00

 

 

6:00,

7:10 (בר"ח בשעה 7:00)

8:00

13:30

ביום שני: 20:30

 

 

 

תחילת פעילות במשחקיה  בשעה 09:00.

תפילת ילדים בשעה 10:15

אורחים יקרים-ברוכים הבאים. הנכם מתבקשים לפנות לאחד הגבאים לצורך הושבה במקום פנוי.