עידכון תהילים: לא תתקיים קריאת תהילים משותפת לילדים בשבת זו. שבתשלום

אתי ונתן צרור • כניסות