פרסום למ.מ. מלווים בהסעות

אסנת אשואל • כניסות

 

 

לאגף חינוך במועצת שהם  

 

 

דרושים  ממלאי מקום ללויי בהסעות תלמידים בחנוך המיוחד לשנת הלימודים הבאה.

 

לפנות

     לילך לוי

רכזת הסעות-אגף חינוך וקהילה

         מועצה מקומית שוהם

  lilach@shoham.muni.il       

03-9724710 טל  039731881 fax