לוח זמנים פרשת דברים ותשעה באב

ביה"כ המרכזי • כניסות

  בס"ד

נא לשים לב! השבת לא יתקיים השיעור בספר שמואל. לאחר תפילת מנחה קטנה שתתקיים בשעה 17:45 יתקיים שיעור קצר.

שבת  פרשת דברים

בית הכנסת המרכזי –טירת יהודה

מנחה בערב שבת

שחרית

מנחה גדולה

מנחה קטנה 

מוצאי שבת ערבית

19:19

8:30

13:30

17:45

20:30

זמני תפילות באמצע השבוע

שחרית

מנחה גדולה ביום שישי

ערבית בימים א'ג'ד'ה': 21:00

 

 

6:00,

7:10 (בר"ח בשעה 7:00)

8:00

13:30

ביום שני: 20:30

 

 

  

                                                           תשעה באב

החל משעות הצהריים נוהגים לא לטייל ברחובה של עיר.

יש לסיים סעודה שלישית עד השעה 19:30.

במוצ"ש יש לומר-ברוך המבדיל בין קודש לחול, לברך בורא מאורי האש ולחליף נעליים.

תפילת ערבית בשעה 20:30

שחרית : מניין ראשון-06:45

               מניין שני-08:15         

מנחה:  בשעה 18:50