השבת לא יתקיים קריאת תהילים לילדים, ניפגש שבת הברה.שבת שלום.

אתי ונתן צרור • 11/1/2019 כניסות