לוח זמנים פרשת נשא וחג שבועות-תיקון טעות

ביה"כ המרכזי • כניסות

קבצים מצורפים:

לוח זמנים פרשת נשא וחג שבועות

שלום רב!

בקובץ שנשלח נכתב בטעות כי לאחר יציאת השבת יש לומר ברוך המבדיל בין קודש לחול.  לאחר יציאת השבת אין לומר ברוך המבדיל בין קודש לחול, אלא ברוך המבדיל בין קודש לקודש.

רצ"ב קובץ מתוקן

בברכה,

הגבאים