הודעת ביטול *

ועד מקומי • כניסות

שלום לכולם

לא הייתי מעודכן ועודכנתי עכשיו  

שיש הכנסת ספר תורה ואשר על כן השיעור הרגיל במסכת סוכה לא יתקיים.

מצוות כבוד התורה להשתתף בהכנסת ספר תורה הוא הקודם

שעור הילדים בשעה 17.40 יתקיים בע"ה כרגיל.

בברכה

ישעיהו דויטש