עדכון להורים לילדי המעון - אפשר לשלוח את הילדים

ועד מקומי • 26/10/2018 כניסות

עדכון להורים לילדי המעון:
אפשר לשלוח את הילדים.
כרגע אין חשמל במעון אך אין מגבלה בטיחותית.
שבת שלום