זמנים והודעות שבת פרשת נח בית כנסת מרכזי –טירת יהודה

ביה"כ המרכזי • 12/10/2018 כניסות

בס"ד

שלום רב

תחילת פעילות במשחקיה שעה 9:00   " תפלת ילדים " בשעה 10:15.

 

ביום ראשון יתחיל שיעור "תניא "קבוע בהיכל יוסף-הציבור מוזמן.                  

 

 

שבת פרשת נח

בית כנסת מרכזי –טירת יהודה

הדלקת נרות

מנחה וקבלת שבת

שחרית

סוף זמן קריאת שמע

מנחה גדולה

מנחה קטנה

מוצאי שבת ערבית

 

17:50

18:00

8:30

8:27

13:30

17:50

18:48

זמני תפילות אמצע שבוע

 

שחרית

מנחה גדולה ביום שישי

ערבית ביום שני: 20:30

6:00 , 7:10 , 8:00

13:30

ערבית ביום שלישי: 21:30

 

 

 שבת שלום ומבורך  

הגבאים