עדכון בנושא שיפוץ והרחבת בית הכנסת

ביה"כ המרכזי • 18/10/2018 כניסות

 

בית הכנסת המרכזי טירת יהודה  ע"ר

עמותה מס' 580471258

 

שיפוץ והרחבת בית הכנסת עדכון

מצ"ב עדכון  לגבי התקדמות קבלת אישורי הבניה:

כאמור בדיווח הקודם, נשלחה בקשה חוזרת לרשות מקרקעי ישראל (רמ"י)  לקבלת היתר בניה לאחר שבוצע תשריט חלוקה המפריד בין מגרש בית הכנסת ליתר השטחים הציבוריים.

במקביל, התקבלה דרישה מהוועדה המקומית לביצוע חפירות דגימה של רשות העתיקות במקום כתנאי לקבלת היתר בנייה.

לפיכך, תואמה חפירה בהתאם לדרישת רשות העתיקות,  ושולמה האגרה הנדרשת לתהליך. החפירה תואמה ליום 22.10.2018.

 

לאחר קבלת  אישור רשות העתיקות, וחתימת רמ"י על התכניות יושלמו התנאים לקבלת היתר הבנייה ואז, נוכל  לצאת לדרך ולהתחיל את פרויקט הבניה.  

 

 

הנהלת בית הכנסת המרכזי טירת יהודה