מלך וכהן גדול

יהודית סבו • 4/5/2020 כניסות

קבצים מצורפים:

מטבע אלכסנדר ינאי

על המטבע שנמצאה במושב כתוב "יהונתן הכהן הגדול וחבר היהודים".
יהונתן היה שמו העברי של המלך אלכסנדר ינאי.
בשורה הראשונה - י ה ו
בשניה - נ ת ן ה כ
בשלישית - ה ן ה ג ד ל
ברביעית - ו ח ב ר ה 
החמישית חסרה במקור.