לתושבים בעלי משקים טירת יהודה שלום בתאריך 21.05.2020 תערך בי ...

הודעות האגודה • 12/5/2020 כניסות

לתושבים בעלי משקים טירת יהודה שלום בתאריך 21.05.2020 תערך ביקורת במשקים של משרד הבריאות. 1. משק שמותקן מז"ח על שעון ה2 צול יש להמציא אישור תקינות. 2. אין להשתמש בשעון ה2 צול לצריכה ביתית או למי שתיה 3. שימוש שעון ה2 צול לשימוש חקלאי או לכיבוי אש ולמגדלים בעלי חיים ורפתות . וחייב בהתקנת מז"ח על מנת למנוע זיהום המים. 4. משק שעל פי הקריטריונים אלו צריך להתקין מז"ח ולא יתקין מז"ח עד 21.05.2020 יותקן מז"ח ובעל המשק יחוייב בכל ההוצאות ויחויב ע"י ועד האגודה בכבוד רב ועד האגודה טירת יהודה