הצטרפו בקישור לטקס יום השואה הערב בשמונה 🇮🇱🙏🏻 כדי לקבל הודעה ...

Brachi Meidad • 20/4/2020 כניסות

הצטרפו בקישור לטקס יום השואה הערב בשמונה 🇮🇱🙏🏻

כדי לקבל הודעה שמתחיל הטקס בפייסבוק ולראות בזמן אמת צריך ללחוץ על משתתף ולא רק מעוניין

facebook.com/events/s/%D7%98%D7%A7%D7%A1-%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%96%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%94-%D7%95%D7%9C%D7%92%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%AA/224790408851972/?ti=ia