זה הזמן לומר תודה

ועד מקומי • 11/3/2019 כניסות

חברים


ב"ה התושבים במושב התגייסו לסייע לוועד הנכנס בכל התחומים ועל כך תודתנו מכל לב !

עדיין מרגיש חובה להודות במיוחד בשם כולנו לברכי מידד שטרחה ועמלה רבות על פרוייקט השילוט במושב.


אנחנו לא מקבלים כמובן מאליו כל התנדבות, במיוחד כשזה מגיע במינונים גבוהים כמו שברכי משקיעה. 

אז תודה לברכי ולכל המתנדבים והעוסקים במלאכה !

בלעדיכם זה היה בלתי אפשרי.


וועד המושב