* לקראת שבת

עדנה דויטש • 20/3/2020 כניסות

תושבי המושב היקרים

ניגשו אלי כמה אנשים מבוגרים (כמובן במרחק 2 מטר) והביעו את צערם הרב שמעולם הם לא הפסידו תפילה בצבור ולא שעור תורה וכואב להם מאוד שעכשיו מאלצים אותם להישאר בבית וזה מציק להם יותר מהכל.

עניתי להם: אם איש יהודי משתדל בכל יכולתו לשמור על שעורי תורה קבועים ולהתפלל במנין ונאנס ולא יכול, הקב"ה מחשיב לו כאילו הוא התפלל וכאילו הוא למד. ומפורש כתוב שמי שחשב לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה.

ואתם - אמרתי להם - במשך שנות חייכם יכול הקב"ה להעיד שכך אמנם נהגתם. אשר על כן יש לכם רק לשמוח ולצהול שכאשר יכולתם ניצלתם היטב את הזמן ועתה כשם שקיבלתם תמיד שכר על הדרישה כך תקבלו ממש ממש אותו שכר על הפרישה.

מאומה לא ייגרע משכרכם בשמים על ימים אלו (ואני מקווה שיהיו מועטים) שלא למדתם תורה ולא התפללתם במנין. אין על מה להצטער.

זאת ועוד: "צדקה תציל ממות".

בפורים האחרון העברתי לאביונים כסף שאתם הבאתם אלי סך של 18,000 ¤. סכום גדול מאוד. זו צדקה נפלאה שאני לא חושב שיש מושב בארץ שתרם סכום כזה. האביוניים שקבלו את זה שמחו שמחת גדולה מאוד כי אתם עשיתם להם את הפורים ובזכות זה בירכו את תושבי המושב בכל ליבם ונפשם.

אשר על כן אין מה להכנס לדיכאון על המצב שאנחנו נתונים בו כעת. נכון זה לא נעים, אבל מה שקובע הוא מה עשינו קודם. מה עשינו בימים שהיינו חופשיים להתנהל כרצוננו. והיות שנכון התנהלנו בוודאי הקב"ה שומר את החשבון לזכותינו.

אני משוכנע שבחסדי ה' יתברך נחזור בקרוב מאוד לשגרה הברוכה והנעימה ואז נוכל להעריך אותה יותר ולהתמסר ביתר שאת וביתר עוז לתורה לתפילה ולצדקה כי על שלושה דברים אלו העולם עומד.

את הזמן בבית כדאי לנצל ללימוד קצת עם הרעייה והילדים בפורום משפחתי - פרשת שבוע, סיפורי צדיקים, הלכה ועוד,  ולחזק את הקשר בבית.

כפי שהודעתי , בע"ה בשבת הקרובה אשהה במושב כרגיל ומי שרוצה לדבר, לשאול,  "דאגה בלב איש הוא ישיחנה" מוזמן בזאת.

הערות הלכתיות:

  1. מי שלא יכול לשמוע קריאת התורה יקרא את הפרשה בבית מחומש.
  2. מי שהוא בתהליך בדיקה מקורונה ואמור לקבל תשובה ומצלצלים אליו בשבת חייב לענות לטלפון אך בשינוי. שירים את הטלפון ביד שמאל. הידיעה אם הוא נושא נגיף -  זה פיקוח נפש לו ולסובבים אותו.
  3. למתפללים בבית הכנסת כדאי להביא סידור מהבית - אם אפשר.

באהבה ובהוקרה לכולם

ישעיהו דויטש