מנחות

עוקבי הדף היומי • 6/10/2018 כניסות

עד דף נז ע"א, בעי רב פפא, 
שורה 15 מסוף העמוד.