מוקדש לשמעון

הודית סבו • 6/2/2019 כניסות

אחד ויחיד בין עשרות אלפי העגורים הרגילים באגמון החולה.
הגיע מערבות מרכז אסיה.
עגור חן.
עגור חן