ביום הבחירות 30.10.18 שלישי כא' בחשוון תשע"ט - יום שבתון כללי

ועד מקומי • 29/10/2018 כניסות

ביום הבחירות 30.10.18 שלישי כא' בחשוון תשע"ט - יום שבתון כללי

תיקון מס' 44 לחוק הרשויות המקומיות קובע כי בתחומן של הרשויות והמועצות בהן יתקיימו בחירות, יהיה זה יום שבתון כללי במשק. 

משרדי המועצה וכל יחידות הסמך של המועצה יהיו סגורים ביום זה. 

במקרים דחופים ניתן להתקשר למוקד המועצה 3106 *