לוח זמנים פרשת תרומה

ביה"כ המרכזי • 28/2/2020 כניסות

קבצים מצורפים:

לוח זמנים פרשת תרומה

בס"ד

מבקשים מהחברים לשמור על השקט בזמן התפילה וקריאת התורה!

אנו מבקשים ממחלקי הסוכריות שלא לחלק סוכריות בזמן דבר התורה.

שבת  פרשת תרומה

בית הכנסת המרכזי –טירת יהודה

מנחה בערב שבת

שחרית

מנחה גדולה

מנחה קטנה 

מוצאי שבת ערבית

17:25

8:00

12:30

17:15

18:15

זמני תפילות באמצע השבוע

שחרית

מנחה גדולה ביום שישי

ערבית בימים א'ג'ד'ה': 21:00

 

 

6:00,

7:10 (בר"ח בשעה 7:00)

8:00

13:30

ביום שני: 20:30

 

 

 

השיעור בספר מלכים לזכר חברנו עמית איתמר ז"ל יתקיים בליל שבת בשעה 20:30

תחילת פעילות במשחקיה בשעה 08:30 תפילת ילדים בשעה 09:45

 

                                                                                                שבת שלום

הגבאים