נתבקשתי להעביר - למסירה מיטות

ענת איתמר • כניסות

נתבקשתי להעביר:

למסירה 3 מיטות במצב טוב,

לפרטים 052-3454996