הסעות תש"פ

ועד מקומי • כניסות

שלום חברים,

לקראת שנת הלימודים תש"פ אנו מארגנים את נושא ההסעות לבתי הספר. 
לשם כך אנו מבקשים מתנדב אחד מכל בית ספר שיהיה אחראי לרכז את רשימות התלמידים 

נא לפנות אלי בהקדם בנושא במייל חוזר 

שלכם,
יאיר הראל