מנחה בבני פורת 19:00 ערבית: 19:45 (במגבלות שפורסמו ע"י משרד הבריאות) . יתכנו שינויים

תרבות תורנית, זמנים (תפילות, שיעורים וכו') • 19/4/2020 כניסות--
--
Rgds,
Shlomi 
M: +972-544-374334.