תודה בשם כל מש' צרור, על הניחום במהלך השבוע.

אתי ונתן צרור • 5/2/2019 כניסות

רצינו להודות , בשם כל מש' צרור,
לכל המנחמים שהגיעו לנחם ולחזק את המשפחה ,במהלך כל השבוע.
תודה בעד העזרה וההתגייסות לעזור בכל מיני אופנים,
תודה על התמיכה וההתייחסות של כולם,
היה מאוד מרגש לכולנו.
אמן שנוכל לעזור לכולכם בשמחתכם,
רוב תודות,
משפחת צרור.