שינוי מקור מים

מזל מיארה • כניסות

קבצים מצורפים:

Image 00001

‏‏ לחברים ולתושבים שלום
התבקשתי על ידי חברת מקורות לידע את כל צרכני המים על שינוי מקור מים..
מצ"ב מכתב חברת מקורות לעיונכם ותגובתכם.
אנא תגובות להפנות לחברת מקורות.
בברכת שנה טובה
מזל

Image_00001.pdf