תכנית חומש - וועד מקומי

ועד מקומי • 7/2/2019 כניסות

קבצים מצורפים:

תכנית חומש טירת יהודה

חברים,

כפי שהובטח, מצ"ב תכנית חומש מפורטת לוועד המקומי
לעיונכם והערותיכם

יאיר