קידוש חתנים השבת בסיום התפילה

ביה"כ המרכזי • 9/11/2018 כניסות