לוחות "היכל שלמה" לשנת תש"פ - תזכורת

אייל דה פאו • כניסות

נתבקשתי להעביר:

הגיעה פניית היכל שלמה לריכוז ההזמנה ללוח הנ"ל לשנה הבאה, תש"פ.

אני מניח שהאספקה תהיה במהלך חודש אלול.

כבעבר, עלות חוברת הינה 30 ש"ח.

המעונינים להיכלל בהזמנה המרוכזת מתבקשים להודיעני בהקדם (אפשרי בכל צורת תקשורת..).

בברכת בשורות טובות.

מיכה דה פאו

נייד 054-5620415