התנהלות סניף בנ״ע לשבת הקרובה נכון למועד שליחת ההודעה

אורון שחר • 11/3/2020 כניסות

משפחות יקרות
בשל המצב המורכב וההוראות החדשות- לצערנו הוחלט לא לקיים את השבת עמותה.
תודה רבה על ההיענות המדהימה והרצון הטוב!
אי״ה בזמן שיתאפשר לנו נקיים אותה.
*נכון לרגע זה* הסניף פועל ב2 מניינים של תפילות(שגם הבוגרים מוזמנים אליהן כדי שלא יהיו יותר מ100 איש בבי״כ המרכזי) ופעולות נפרדות לכל שבט.
בתקווה לישועה ורפואה שלימה לכל החולים
שחר הקומונרית