שעורים בחנוכה

ועד מקומי • 3/12/2018 כניסות

שלום לכולם

משפחות רבות חוגגות בימי חנוכה בחיק המשפחה

אשר על כן, היום - יום שני לא יתקיימו השעורים

נחדשם בע"ה ביום שני הבא מוצאי נר שמיני של חנוכה

חנוכה שמח לכולם

ישעיהו דויטש