גיהוץ

ועד מקומי • כניסות

שלום, 

נתבקשתי להעביר ע"י שמואל שפירא
שבתשעת הימים, החל מר"ח אב ועד לאחר תשעה באב לא ינתנו שירותי גיהוץ.

הערכותכם בהתאם

יאיר