תהילים לילדים בשעה 16.30...

אתי ונתן צרור • כניסות

שלום וברכה,
כל ילדי המושב מוזמנים להגיע  בשבת, פרשת "ואתחנן",
לבית מש' צרור אתי  ונתן,
בשעה 16.30, לקריאת תהילים משותפת,
בתוכנית:
קריאת פרקי תהילים קבועים ביחד,
דבר תורה קצר,
חידון על פרשת השבוע,
חלות פרסים וממתק לכולם,
כיבוד קל,
נשמח ושווה שתגיעו,
שבת שלום,
בנות מש' צרור