תהילים מלילדים בשבת בשעה 16.30..

אתי ונתן צרור • כניסות

שלום וברכה,
כל ילדי המושב מוזמנים להגיע בשבת, פרשת "מצורע",  , אצל מש' צרור אתי ונתן,
 בשעה 16.30,
בתוכנית:
קריאת פרקי תהילים ביחד,
דבר תורה קצר,
חידון על פרשת השבוע,
חלוקת פרסים לכולם וממתק,
כדאי לעודד את הילדים להגיע,
בברכת שבת שלום,
בנות משפחת צרור