איסוף גזם

ועד מקומי • כניסות

תושבים יקרים

כפי שוודאי שמתם לב, לא נאסף גזם היום בבוקר 
זה כתוצאה ממחסור בנהגים בגלל חג הרמדאן.

לאחר מאמצים מצאה המועצה נהג שיבוא לאסוף את הגזם היום בלילה. 

הנכם מתבקשים להשאיר בסביבת ערמות הגזם מרווח פנוי מכלי רכב על מנת שלא יפריעו או ח"ו יפגעו מהמנוף בזמן פינוי הגזם.

ערמות גזם שיחסמו ע"י רכבים לא יפונו ויעמדו כמות שהן עד לאיסוף הבא.

נא תשומת ליבכם


שלכם
יאיר