מחפשת טרמפ לקרית אונו בימי שני ורביעי בבוקר

זרחיה מירב • כניסות

תזכו למצוות.

בתודה, מירב זרחיה
050-3944283