שעור

ועד מקומי • כניסות

שלום לכולם

היום תתקיים אזכרה לזכריה מדר ז"ל בבית המשפחה

תפילת מנחה ב 7 ולאחר מכן אתן בע"ה שיעור

אשר על כן השיעור הקבוע במסכת סוכה - לא יתקיים

 

כמו כן:

משפחות רבות יוצאות למנוחה וחופשה (וגם אני ומשפחתי) ולכן בשבוע הבא וזה שלאחריו

לא יתקיימו שעורי התורה הקבועים

מחר יום שלישי בע"ה השעורים כרגיל

(ב"בני פורת" במסכת ע"ז לאחר ערבית, ובבית המדרש "אחים ורעים" במסכת ברכות)

 

השעורים יתחדשו בע"ה ביום שני ב' אלול

חופשה נעימה לכולם

ישעיהו דויטש