פרוטוקול ישיבת ועד 31.12.18

ועד מקומי • 9/1/2019 כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול ישיבת ועד 31.12

תושבים שלום

מצורף פרוטוקול מישיבת הוועד האחרונה

בברכה

נורית