הכרת הטוב

אייל דה פאו • כניסות

נתבקשתי הערב, ע"י הרב סעדיה מעטוף שליט"א, לפרסם ברבים את הנס הבא, שארע במושבנו לפני כמה עשרות שנים:

עד לפני כמה עשורים לא היה במושבנו מקווה כלים.

מי שלקחו על עצמם לטרוח בהקמתו ולממנו היו דוב (ז"ל) ומנוחה (תבלט"א) יובל, מוותיקי המושב.

אותה שנה היתה שנת בצורת, והיה חשש שלאחר השלמת הקמת מקווה הכלים לא ניתן יהיה להשתמש בו בפועל (הגשמים נחוצים למילוי אוצר המקווה).

וראה זה נס, עם השלמת הבניה, ירדו גשמי ברכה בכמות מספקת למילוי האוצר ולשימוש במקווה, והם שבו ונעצרו לאחר שנתמלא ..

ללא ספק יש בכך כדי להעיד על הסיעתא דשמיא שהיתה למחזיקי המצווה החשובה של בניית מקווה הכלים ביישוב - מקווה שמאז שנחנך נעשה בו שימוש תדיר מזה עשרות שנים.

יהי רצון שנזכה גם בדורנו לסיעתא דשמיא בכל עיסוקינו למען הציבור.