האירופית

הודית סבו • כניסות

היא היחידה מבני מינה ברוב שטחה של אירופה.
בישראל ניתן לראות לא פחות מ-16 מינים של סלעית.
סלעית אירופית חולפת בדרכה לאירופה.
סלעית אירופית