מכירת חמץ והגעלת כלים

ועד מקומי • כניסות

 

להלן זמני מכירת חמץ

§   יום שני י' ניסן- בבית הכנסת "בני פורת" לאחר תפילת ערבית ועד השעה 830    

§   יום שלישי י"א ניסן בבית הכנסת אחים ורעים לאחר תפילת ערבית ועד השעה 800           

§   יום רביעי י"ב ניסן - בזמן הגעלת כלים ליד הצרכנייה, אחה"צ  בשעות  700 500

§   יום חמישי י"ג ניסן- בבית הכנסת "בני פורת" לאחר תפילת ערבית ועד השעה 800

 

 

הגעלת כלים 

§   יום רביעי י"ב ניסן בין השעות 700500 אחה"צ ליד הצרכנייה.

 

בברכה

ישעיהו דויטש