פתיחת הספריה במהלך אוגוסט

איל קרן • כניסות

שלום
בחודש אוגוסט הספריה תהיה פתוחה רק במוצאי שבת בין השעות 21:00-22:00 למעט ה 10/08 ט׳ באב