פרוטוקול ישיבת הוועד מתאריך 2.7.2019

ועד מקומי • כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול ישיבת וועד 2 ליולי 2019

חברים


מצ"ב הפרוטוקול לעיונכם


יאיר