מנחות

עוקבי הדף היומי • 4/10/2018 כניסות

עד דף נה ע"ב, שורה רביעית לפני שורות רחבות.