מנחה גדולה היום במשכן יובל כרגיל ב 1320

תרבות תורנית, זמנים (תפילות, שיעורים וכו') • כניסות